Reportáž z akce 470ml.

Stručná reportáž z akce:

Odvážlivců dorazilo celkem 6 – Olda, Jouda, Zbyňďa, Petan, Kutcheees a Petan Hlaváč. Ovšem úvodním sítem neprošlo 50% odvážlivců – obá Petanové kvulivá lékum a Jouda kvulivá moc řidké krvi či co…
Zbytek vydal hladce a bez sebemenšich řeči krásnych 470ml vyborné krve a to v tomto časovym pořadi:

1. misto Zbyňďa v rekordním čase 5:35 min
2. misto Kutcheees v čase 6:54 min
3. misto Olda v čase 7:58 min

Akca završena obědem a doplněním tekutin u Drápala. Pokračováni pátka – Hospoda u Floury od 18 hod.

Personál se o nás postaral báječně, dokonce nám bylo umožněny aji fotografováni v boxu – tak val do fotogalérky!

A na Mikuláša repete!

The SSPK